Met Hart & Ziel kunt u de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren bevorderen. Met behulp van vragenlijsten brengt u het algemeen welbevinden (SDQ) en de sociale veiligheid (VSV) van leerlingen in kaart. Zo nodig kunt u aanvullende lijsten gebruiken om een beter beeld te krijgen over het gedrag, het emotioneel welzijn, de executieve functies en het sociaal aanpassingsvermogen van de leerling.

De resultaten bekijkt en analyseert u met behulp van rapportages op school-, groeps- en leerlingniveau. Deze overzichten geven inzicht om een plan te maken. Het format (groeps-) handelingsplan kan hierbij behulpzaam zijn.

Tevens biedt Hart & Ziel online advies voor 1) het verbeteren van het school- en klassenklimaat, 2) een aanpak in de klas bij gesignaleerde problemen en 3) passende preventieve trainingen*.

Uiteindelijk kunt u het SDQ- ontwikkelingsoverzicht gebruiken bij het evalueren van de gekozen aanpak.

*voor Amsterdam is het aanbod al in kaart gebracht. Voor andere gemeenten kan het zijn dat het aanbod afwijkt.

Voor een overzicht van de werkwijze van Hart & Ziel kunt u de Infographic Hart & Ziel bekijken.