De uitkomsten op de vragenlijsten in Hart & Ziel geven handvatten om te werken aan het sociaal-emotioneel welbevinden van de leerlingen. Hart & Ziel biedt hiervoor tips om aan de slag te gaan met een positief school- en klassenklimaat en voor een gerichte aanpak in de klas. Ook geven de uitkomsten een indicatie of eventueel extra hulp nodig is.