De uitslag van de SDQ basisvragenlijst kan aanleiding zijn om het kind op één of meerdere aspecten nader te onderzoeken. Hart & Ziel maakt ook hierbij gebruik van relatief korte, eenvoudige en betrouwbare vragenlijsten. Met deze aanvullende vragenlijsten is het mogelijk om kinderen toe te leiden naar een preventieprogramma passend bij de problematiek van het kind. Uiteraard is het van belang dat u ouders op tijd betrekt bij dit onderzoek .

Een uitgebreid aanbod van preventieprogramma’s is te vinden op de website van het NJI en voor Amsterdam en Amstelland ook op de Jeugdpreventiewijzer.