Hier vindt u de wetenschappelijke verantwoording van de SDQ leerkrachtvragenlijst voor gebruik in het primair onderwijs. Deze vragenlijst is onderdeel van het Hart & Ziel leerlingvolgsysteem. De verantwoording levert informatie over de SDQ op de volgende aspecten:

  1. Uitgangspunten bij de constructie van de SDQ
  2. Normen
  3. Betrouwbaarheid
  4. Validiteit

Ook voor de Vragenlijst Sociale Veiligheid hebben wij een verantwoordingsdocument.

Verantwoording VSV