Sociaal-emotioneel welbevinden is de ontwikkeling van het gevoelsleven en gepast sociaal gedrag. Het uit zich in:

 • De mogelijkheid om zelfstandig conflicten op te lossen.
 • Het kunnen inleven in een ander
 • Omgaan met emoties van jezelf en anderen.
 • Opbouwen van relaties
 • De ontwikkeling van waarden en normen,
 • De ontwikkeling van zelfvertrouwen en weerbaarheid

Het sociaal-emotioneel welbevinden hangt samen met de psychische gezondheid. Wanneer iemand zich sociaal-emotioneel niet optimaal ontwikkelt kunnen er internaliserende (bijvoorbeeld angstig gedrag) en externaliserende (bijvoorbeeld agressief gedrag) gedragsproblemen ontstaan.

LEERKRACHTVRAGENLIJST

Om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te volgen is in Hart & Ziel de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) opgenomen. Leerkrachten kunnen de SDQ tweemaal per jaar voor elk kind invullen. Direct na het invullen krijgt de leerkracht de uitslag van het kind op de verschillende onderdelen van de vragenlijst. Deze onderdelen zijn:

 • Emotioneel welbevinden
 • Gedragsproblemen
 • Concentratie en hyperactiviteit
 • Omgang met leeftijdsgenoten
 • Prosociaal gedrag

LEERLINGVRAGENLIJST

Leerlingen van 10 tot en met 16 jaar kunnen ook zelf een vragenlijst invullen. De leerlingvragenlijst bevat dezelfde vragen als de leerkrachtvragenlijst, maar dan vanuit de leerling geformuleerd. De antwoorden van de leerling vullen de observatie van de leerkracht aan. De leerkracht krijgt zo meer inzicht in het sociaal-emotioneel welbevinden van de leerling. De leerlingvragenlijst biedt tevens extra handvatten voor het voeren van leerlinggesprekken.