Moeizaam kunnen leren in combinatie met gebrek aan prosociaal gedrag kan wijzen op een licht verstandelijke beperking (LVB). LVB wordt gekenmerkt door een lage intelligentie en een beperkt sociaal aanpassingsvermogen ofwel adaptief functioneren. Bij een groot deel van deze kinderen gaat de beperking samen met leerproblemen, gedragsproblemen, emotionele problemen en gezinsproblemen. Veel problemen van kinderen met een LVB worden veroorzaakt doordat hun beperking te laat wordt onderkend. Vroegsignalering kan veel problemen helpen voorkomen.

Vermoedt u bij een kind een LVB? Vul dan de Schaal Adaptief Functioneren (SAF) in. Dit kan vanaf groep 5. Kinderen die laag scoren op deze test hebben mogelijk een LVB. Vervolgens kan worden onderzocht wat de sterke en zwakke kanten zijn in het functioneren van een kind. Daarvoor kan de Verkorte Adaptief Leervermogen Test (VALT) worden ingezet. Op basis van de uitslag op de VALT kan de leerkracht een kind gericht ondersteunen.