Om het welzijn van de leerlingen en de sociale veiligheid van leerlingen te bewerkstelligen moet de school werken aan een positief schoolklimaat. Dit houdt onder andere in dat zij duidelijke gedragsregels stelt, een klimaat schept waar leerlingen zich thuis en betrokken voelen en waar men met respect met elkaar omgaat. Met de preventiepiramide wordt in Hart & Ziel per klas inzichtelijk gemaakt hoe het met het klassenklimaat gesteld is.

DE PREVENTIEPIRAMIDE

Groen: In een school of klas met een goede basisondersteuning ten aanzien van school- en groepsklimaat zal ongeveer 80% van de leerlingen goed gedijen. Deze basisondersteuning houdt in dat er gedurende het hele schooljaar in de groep én schoolbreed gewerkt wordt aan een omgeving die het leren bevordert en gedragsproblemen voorkomt. Werken aan een goed school- en groepsklimaat valt in het groene deel van de preventiepiramide. Hoe u kunt werken aan een goed klassenklimaat? Bekijk de Checklist basisondersteuning voor een aantal handige tips.

Geel: Op elke school en in elke groep zitten leerlingen met sociaal-emotionele problemen. Op een school waarin voldoende geïnvesteerd wordt in de basisondersteuning zal gemiddeld zo’n 15% van de leerlingen een gerichtere en intensievere aanpak nodig hebben. Deze leerlingen worden weergegeven in het gele deel van de piramide. Voor deze leerlingen is het belangrijk ze planmatig te ondersteunen in de klas. Hiervoor kan de module Aanpak in de Klas geraadpleegd worden.

Als de problemen blijven kan er ook extra hulp bijvoorbeeld in de vorm van een training worden ingezet. Denk hierbij aan faalangstreductietraining of een competentietraining.

Rood: Er zullen altijd leerlingen zijn die langdurige en ernstige problematiek vertonen. Deze leerlingen bevinden zich in het rode gedeelte en komen in aanmerking om doorverwezen te worden naar intensievere hulp. Deze leerlingen moeten onder de aandacht gebracht worden bij de Jeugdgezondheidszorg, Centrum voor Jeugd en Gezin en/of het Ouder en kind Team (in Amsterdam). Hier kan nadere diagnostiek plaatsvinden en gekeken worden welke vorm van hulp wenselijk is.

CHECKLISTS EN TIPS VOOR EEN GOED KLASSENKLIMAAT EN EEN SOCIAAL VEILIGE GROEP

Checklist basisondersteuning
Checklist sociale veiligheid

GROEPEN MAKEN MET HART & ZIEL

Wilt u met Hart & Ziel groepjes maken voor Taakspel? Dat is mogelijk voor leerkrachten met een Taakspelcertificaat. Hieronder kunt u de handleiding vinden op welke manier u dat kunt doen.

Handleiding: Taakspelgroepen maken