Hart & Ziel is ontwikkeld door de GGD Amsterdam in samenwerking met:

  • PuntP
  • SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling
  • PI Research
  • Rijks Universiteit Groningen

Voor een sluitende ketenzorg in Amsterdam werkt Hart & Ziel samen met:

  • Ouder- en Kindteams Amsterdam
  • PuntP
  • Prezens
  • SEMMI