• Ouder- en Kindteams Amsterdam (OKT)
  • Arkin Preventie Jeugd
  • Gezonde School
  • Praktikon
  • Prezens
  • PRIMA
  • MOC ’t Kabouterhuis
  • SEMMI
  • SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling
  • Universiteit van Amsterdam
  • Rijksuniversiteit Groningen