Onrustig of ongeconcentreerd gedrag kan duiden op ADHD. ADHD staat voor ‘attention deficit hyperactivity disorder’ oftewel ‘aandachtsstoornis met hyperactiviteit’. Kinderen met ADHD hebben vaak moeite om hun aandacht vast te houden, zijn chaotisch, slordig, snel afgeleid, vergeetachtig, praten veel, zijn vaak druk, beweeglijk, ongeduldig en impulsief.

ADHD-symptomen worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door onderliggende tekorten in het executief functioneren, met name werkgeheugen en inhibitie. Het werkgeheugen regelt de informatiestromen in het geheugen. Het bepaalt wat nu relevant is, wat later en wat meteen overboord kan. Inhibitie is het vermogen om het gedrag te remmen. Tekorten in inhibitie en werkgeheugen kunnen leiden tot gedrags- en leerproblemen.

Om meer inzicht te krijgen in het onrustige ongeconcentreerde gedrag van een leerling kunt u binnen Hart & Ziel de vragenlijst voor executief functioneren invullen. De Childhood Executive Functioning Inventory (CHEXI), bestaat uit 24 vragen en meet werkgeheugen, planning, regulatie en inhibitie bij kinderen van 4-15 jaar. De CHEXI wordt ingevuld door de ouder of door de leerkracht.

Er bestaan verschillende programma’s om de executieve functies bij kinderen te trainen: Druk in de klas, Cogmed (werkgeheugen), S.M.A.R.T. en BrainGame Brian (werkgeheugen en inhibitie).