Om kinderen in de klas te ondersteunen is in het Hart & Ziel leerlingvolgsysteem de module “Aanpak in de klas” gemaakt. Aanpak in de klas geeft leerkrachten handvatten om kinderen in de klas te begeleiden die op sociaal-emotioneel gebied problemen ondervinden. Bijvoorbeeld over hoe het leren van kinderen met hyperactiviteit of faalangst gemakkelijker gemaakt kan worden. Ook worden er tips gegeven over hoe de gesignaleerde problematiek met ouders besproken kan worden. Voor deze module is een koppeling gemaakt met de website¬†www.sociaalemotioneel.slo.nl¬†van het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling.

HANDELINGSPLAN

Om op een planmatige manier tot een aanpak in de klas te komen kunnen docenten gebruik maken van een handelingsplan. Een handelinsplan kan voor een individuele leerling of voor meerdere leerlingen worden opgesteld.

Handleiding: hoe maak ik een handelingsplan?
Leeg format handelingsplan

CHECKLISTS EN TIPS VOOR EEN GOED KLASSENKLIMAAT EN EEN SOCIAAL VEILIGE GROEP

Checklist basisondersteuning
Checklist Sociale veiligheid

GROEPEN MAKEN MET HART & ZIEL

Wilt u met Hart & Ziel groepjes maken voor Taakspel? Dat is mogelijk voor leerkrachten met een Taakspelcertificaat. Hieronder kunt u de handleiding vinden op welke manier u dat kunt doen.

Handleiding: ‘Taakspelgroepen maken’
Onderzoeksresultaten: “Groepen maken met Hart & Ziel”