Om kinderen in de klas te ondersteunen is in het Hart & Ziel leerlingvolgsysteem de module “Aanpak in de klas” gemaakt. Aanpak in de klas geeft leerkrachten handvatten om kinderen in de klas te begeleiden die op sociaal-emotioneel gebied problemen ondervinden. Bijvoorbeeld over hoe het leren van kinderen met hyperactiviteit of faalangst gemakkelijker gemaakt kan worden. Ook worden er tips gegeven over hoe de gesignaleerde problematiek met ouders besproken kan worden.

HANDELINGSADVIEZEN

Met behulp van praktische tips en achtergrondinformatie krijgen leerkrachten ondersteuning in de omgang en aanpak van sociaal-emotionele problemen. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van het bestand ‘Aanpak in de klas’. Deze kun je downloaden wanneer je ingelogd bent in het leerlingvolgsysteem. 

Op onderstaande thema’s bieden wij leerkrachten ondersteuning:

 • Gedragsproblemen
  – Agressie en geweld
  – Conflicten
 • Emotionele problemen
  – Sociale angst / sociaal isolement
  – Depressiviteit
  – Faalangst
  – Zelfvertrouwen en weerbaarheid
 • Hyperactiviteit en concentratieproblemen
 • Problemen met leeftijdsgenoten
  – Pesten
  – Conflicten

HANDELINGSPLAN

Om op een planmatige manier tot een aanpak in de klas te komen kunnen leerkrachten gebruik maken van een handelingsplan. Een handelingsplan kan voor een individuele leerling of voor meerdere leerlingen worden opgesteld.