Om kinderen in de klas te ondersteunen is in het Hart & Ziel leerlingvolgsysteem de module “Aanpak in de klas” gemaakt. Aanpak in de klas geeft leerkrachten handvatten om kinderen in de klas te begeleiden die op sociaal-emotioneel gebied problemen ondervinden. Bijvoorbeeld over hoe het leren van kinderen met hyperactiviteit of faalangst gemakkelijker gemaakt kan worden. Ook worden er tips gegeven over hoe de gesignaleerde problematiek met ouders besproken kan worden.

HANDELINGSADVIEZEN

Met behulp van praktische tips en achtergrondinformatie krijgen leerkrachten ondersteuning in de omgang en aanpak van sociaal-emotionele problemen. Hierbij wordt onder andere gebruik gemaakt van het bestand ‘Aanpak in de klas’. Deze kun je downloaden wanneer je ingelogd bent in het leerlingvolgsysteem. 

Op onderstaande thema’s bieden wij leerkrachten ondersteuning:

 • Gedragsproblemen
  – Agressie en geweld
  – Conflicten
 • Emotionele problemen
  – Sociale angst / sociaal isolement
  – Depressiviteit
  – Faalangst
  – Zelfvertrouwen en weerbaarheid
 • Hyperactiviteit en concentratieproblemen
 • Problemen met leeftijdsgenoten
  – Pesten
  – Conflicten

HANDELINGSPLAN

Om op een planmatige manier tot een aanpak in de klas te komen kunnen leerkrachten gebruik maken van een handelingsplan. Een handelingsplan kan voor een individuele leerling of voor meerdere leerlingen worden opgesteld.

Handleiding: hoe maak ik een handelingsplan?
Leeg format handelingsplan

E-LEARNING SOCIALE VEILIGHEID

Leerkrachten en andere personeelsleden hebben een belangrijke rol in het voorkomen en aanpakken van pestgedrag. Maar hoe kunnen zij deze rol het beste vervullen? Om scholen hierin te ondersteunen werkt Hart & Ziel samen met de door het NJI erkende interventie tegen pesten PRIMA van Veiligheid.nl.

De anti-pestmethode PRIMA bestaat onder andere uit een lessenserie en een e-learning. Wij geven scholen in Amsterdam, die werken met de Vragenlijst Sociale Veiligheid van Hart & Ziel dit schooljaar, 50% korting op de e-learning. Daarnaast is de licentie die u koopt nu tijdelijk 3 jaar geldig in plaats van 1 jaar. U betaalt voor een licentie van 3 jaar op de e-learning €137,50 in plaats van €275,-.

De e-learning is te gebruiken door het gehele team. Zo kunnen personeelsleden die er de komende jaren nieuw bij komen er ook nog gebruik van maken.

De e-learning biedt uw schoolteam:

 • Een methode om leerlingen op een eenduidige manier aan te spreken op hun gedrag.
 • handvatten om een goed en actief rolmodel te zijn voor de leerlingen.
 • Inzicht in de juiste vaardigheden om pesten goed te kunnen signaleren en vermoedens van pesten te kunnen onderzoeken, en direct in te kunnen grijpen bij pesten.

Een voordeel van de e-learning is dat de cursist zelf kan bepalen wanneer hij de e-learning start, onderbreekt en afrondt.

Wilt u gebruik maken van de e-learning? Stuur dan een mail naar hartenziel@ggd.amsterdam.nl