Hart & Ziel kan scholen ondersteunen om een Gezonde School te worden op het thema Welbevinden. De Gezonde School aanpak houdt in dat scholen activiteiten uitvoeren en maatregelen treffen om de gezondheid van leerlingen te bevorderen. Hierbij is aandacht voor gezondheidseducatie, de schoolomgeving, beleid, ouderbetrokkenheid en vroegsignalering.

Interesse? Neem gerust contact met een van ons op. Wij werken vraaggestuurd en proberen dus aan te sluiten bij wensen en behoeften van school en de directe omgeving.

Kijk ook alvast op de website van de Gezonde School of op www.welbevindenopschool.nl