Hart & Ziel is een methode om de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen te volgen. Met Hart & Ziel worden sociaal-emotionele problemen op tijd gesignaleerd en kunnen kinderen passend begeleid en geholpen worden.

Nieuws

18 juni 2018
Gratis stoomcursus voor omgaan met druk en ongeconcentreerd gedrag

Hulp nodig om ADHD-gedrag in de klas te verminderen? De Vrije Universiteit Amsterdam heeft hiervoor een korte training (stoomcursus) ontwikkeld voor leerkrachten. Hierin ga je, onder begeleiding van getrainde psychologen, werken aan het drukke en ongeconcentreerde gedrag van één of meerdere leerlingen.

Wil je deelnemen aan deze gratis training? Neem dan contact op met Anouck Staff (T  020-5985422 E  a.i.staff@vu.nl) of meld je aan via deze website.

Lees meer
10 april 2018
Weer up to date met de Hart & Ziel nieuwsbrief!

Lees meer over Hart & Ziel en de Onderwijsinspectie, de aansluiting van Hart & Ziel op preventieve trainingen en meer. Klik hier!

28 februari 2018
€3.000,- subsidie om een Gezonde School (welbevinden) te worden

Vanaf 5 maart opent een nieuwe ronde van het ondersteuningsaanbod voor scholen die een Gezonde School willen worden. De €3.000,- zijn in te zetten voor taakuren, het aanvragen van een themacertificaat en/of erkende gezonde school activiteiten. Als u dit wenst kunnen wij, of onze collega’s, u hierbij extra ondersteuning bieden. U heeft tot 12 april…

Lees meer
20 januari 2018
Let op: sommige leerlingen willen een gesprek met u

Leerlingen kunnen in Hart & Ziel aangeven of ze een gesprek met de leerkracht willen. Dit vinken ze aan na het invullen van een leerlingvragenlijst (zoals de VSV). Dit kunt u zien aan het zwarte vakje met wit uitroepteken  in het groepsoverzicht. Dit uitroepteken staat in hetzelfde rijtje als de scores die een leerling heeft op…

Lees meer
21 november 2017
Toolkid ouderbetrokkenheid

Toolkid ouderbetrokkenheid De rol van ouders is onmisbaar als je effectief wilt werken aan een fijne school voor ieder kind. Om scholen in het basisonderwijs op een praktische en laagdrempelig manier te helpen met het betrekken van ouders bij de school, is een toolkid gemaakt. Dit gebeurt op een positieve manier en met leuke werkvormen.…

Lees meer
4 oktober 2017
We hebben nieuws voor u!

Het is weer tijd voor de najaarsmeting en een nieuwe nieuwsbrief. Hierin onder andere aandacht voor de erkenning van de onderwijsinspectie van de vragenlijst sociale veiligheid, maatregelen binnen Hart & Ziel ten behoeve van privacy en Cool little kids:een training voor ouders van angstige kleuters. Voor dit en meer lees onze nieuwsbrief.

Lees meer
10 juli 2017
Nieuwe normscores SDQ

Afgelopen schooljaar hebben we nieuw onderzoek gedaan naar de Nederlandse normscores van SDQ. Aan de hand van dit onderzoek zijn de normscores van de SDQ in Hart & Ziel aangescherpt. Over het algemeen hebben leerlingen nu sneller een (licht) verhoogde SDQ-score. Alle voorgaande jaren zijn meegenomen in deze aanpassingen. Alhoewel het oordeel van de COTAN…

Lees meer
19 juni 2017
Wist u dat…

1. Het Onderzoekskader van de Inspectie voor het Onderwijs is gewijzigd: klik hier
2. Scholen nu verplicht zijn om de sociale veiligheid bij leerlingen te monitoren: klik hier
3. De Inspectie wil dat de monitorgegevens van de sociale veiligheid geautomatiseerd verstuurd worden naar de Inspectie: klik hier
4. Met Hart & Ziel kan worden voldaan aan de nieuwe eisen van de Inspectie voor het Onderwijs. Neem contact met ons op voor meer informatie of klik links in het menu op “sociale veiligheid”.

4 mei 2017
De screeningsperiode gaat weer van start!

Let op: Wilt u voldoen aan de wet sociale veiligheid? Laat dan de leerlingen van groep 6 t/m 8 dit schooljaar nog de Vragenlijst Sociale Veiligheid invullen. Lees voor dit én meer nieuws onze nieuwsbrief.

9 februari 2017
21 maart Hart & Ziel bijeenkomst: Executieve functies bij kinderen

Datum: dinsdag 21 maart Tijd: 14.30u – 17.00u (inloop vanaf 14.00u) + daarna borrel Locatie: GGD Amsterdam, Nieuwe Achtergracht 100 Voor wie: ib’ers + 2 leerkrachten! Op dinsdagmiddag 21 maart vindt voor alle ib’ers de jaarlijkse Hart & Ziel bijeenkomst plaats. Het thema van dit jaar is: Executieve functies bij kinderen Executieve functies hebben een aanzienlijke invloed op het…

Lees meer
2 november 2016
Zelf leerlingen toevoegen
Voor ib’ers is het vanaf nu mogelijk om zelf leerlingen toe te voegen en verwijderen. Klik hier voor de instructies.
1 oktober 2016
De Zilveren Weken

De Zilveren Weken
Het proces van groepsvorming begint na elke vakantie weer opnieuw. De Zilveren Weken – de twee weken na de kerstvakantie – is een belangrijk periode om te werken aan een positieve en veilige klas. De leerkracht speelt daarbij een essentiële rol. Om na de vakantie weer een fijne start te maken heeft Stichting School & Veiligheid lesmaterialen en praktische informatie over groepsdynamiek op een rijtje gezet. Klik hier!

30 augustus 2016
Test jouw stijl!

Iedereen is anders. En jij bent uniek. Ook in je stijl van lesgeven en omgang met leerlingen. Wat is voor jou de beste manier om te werken aan de sociale veiligheid in de klas? Ontdek het met behulp van de test op de website van de week tegen pesten: klik hier.
Op basis van de uitkomst krijg je praktische tips, tools en aandachtspunten die passen bij jouw manier van lesgeven en die jouw persoonlijke stijl versterken.

4 april 2016
Nieuwe handige groepsrapportage Hart en Ziel

Bent u al klaar met de Hart & Ziel voorjaarsmeting? Bekijk dan uw resultaten in de nieuwe handige groepsrapportage. Deze rapportage beschrijft het sociaal-emotionele klimaat in uw groep en laat zien welke kinderen extra ondersteuning behoeven in hun sociaal-emotionele ontwikkeling. Met behulp van de SDQ resultaten van uw groep kunt u een plan van aanpak opstellen. Dit rapport geeft u handvatten hoe u dit doet.

U vind hier een korte handleiding. Bij vragen kunt u gerust contact opnemen met een van onze adviseurs.

12 oktober 2015
SPRINT HEEFT EFFECT!

Uit de voor- en nametingen blijkt dat SPRINT effectiever is dan reguliere behandeling in het verminderen van agressief probleemgedrag. Op verminderen van regel overtredend probleemgedrag heeft SPRINT geen effect. Leerlingen en ouders zijn positief over de training. Vooral het leren van vaardigheden, zoals ‘op een effectieve manier omgaan met boosheid’, ‘omgaan met conflicten’ en ‘oplossingen…

Lees meer
21 september 2015
In het kader van de week tegen het pesten, een interessant artikel: Pesten op school tegen gaan? Betrek ouders!

De laatste jaren is pesten onderwerp van een brede maatschappelijke discussie. Veelal wordt gepleit voor een actieve rol van de school en leerkrachten bij het tegengaan van pesten. Daarvoor is het betrekken van ouders echter onontbeerlijk. Waarom is het noodzakelijk om ouders vroegtijdig te betrekken bij wat er op school gebeurt? Wat kan de school doen om deze ouderbetrokkenheid bij het tegengaan van pesten tot stand te brengen en in stand te houden?
Informatie en inspiratie hierover vindt u in het volgende artikel.