Welbevinden bevorderen? Werk aan uw schoolplein (en krijg subsidie)!

Op een groen en uitdagend schoolplein heerst een beter sociaal klimaat. Uit onderzoek blijkt dat op schoolpleinen die uitdagender en groener zijn, kinderen minder aan de kant staan, er minder ruzies zijn en dat er minder gepest wordt. Na de herinrichting zijn kinderen het ook meer eens met de stelling dat klasgenoten goed met elkaar kunnen opschieten. Het betere sociale klimaat op het plein lijkt door te werken op het welbevinden van kinderen in de klas. Daarnaast is buitenspelen op zichzelf al goed voor de ontwikkeling van kinderen. Zo oefenen kinderen onder andere sociale vaardigheden.

Uit onderzoek van Jantje Beton onder ouders blijkt dat 15% van de kinderen nooit buiten speelt. Het gaat hierbij om kinderen uit hogere sociale klassen in de Randstad. Een goed ontworpen schoolplein met groen kan kinderen uitdagen om meer te bewegen.

Wilt uw school het schoolplein ook uitdagender en groener maken? Met de Amsterdamse Impuls Schoolpleinen (AIS) kunnen Amsterdamse basisscholen met een versteend schoolplein subsidie aanvragen om hun schoolplein te herinrichten. De AIS wil tussen 2019 en 2024 in totaal 60 schoolpleinen een impuls geven om te vernieuwen en zo meer geschikt te maken voor bewegen en natuureducatie. Scholen in ontwikkelingsbuurten hebben deze impuls het hardst nodig en krijgen daarom prioriteit.

Meer informatie en de checklist vindt u op Amsterdamse Impuls Schoolpleinen. De aanvraagperiode loopt tot 1 oktober 2019.