Weet uw team wat te doen voor een sociaal veilige school? Krijg nu 50% korting op de E-learning van PRIMA

Leerkrachten en andere personeelsleden hebben een belangrijke rol in het voorkomen en aanpakken van pestgedrag. Maar hoe kunnen zij deze rol het beste vervullen? Om scholen hierin te ondersteunen werkt Hart & Ziel samen met de door het NJI erkende interventie tegen pesten PRIMA van Veiligheid.nl.

De anti-pestmethode PRIMA bestaat onder andere uit een lessenserie en een e-learning. Wij geven scholen in Amsterdam, die werken met de Vragenlijst Sociale Veiligheid van Hart & Ziel dit schooljaar, 50% korting op de e-learning. Daarnaast is de licentie die u koopt nu tijdelijk 3 jaar geldig in plaats van 1 jaar. U betaalt voor een licentie van 3 jaar op de e-learning €137,50 in plaats van €275,-.

De e-learning is te gebruiken door het gehele team. Zo kunnen personeelsleden die er de komende jaren nieuw bij komen er ook nog gebruik van maken.

De e-learning biedt uw schoolteam:

  • Een methode om leerlingen op een eenduidige manier aan te spreken op hun gedrag.
  • handvatten om een goed en actief rolmodel te zijn voor de leerlingen.
  • Inzicht in de juiste vaardigheden om pesten goed te kunnen signaleren en vermoedens van pesten te kunnen onderzoeken, en direct in te kunnen grijpen bij pesten.

Een voordeel van de e-learning is dat de cursist zelf kan bepalen wanneer hij de e-learning start, onderbreekt en afrondt.

Wilt u gebruik maken van de e-learning? Stuur dan een mail naar hartenziel@ggd.amsterdam.nl