SPRINT HEEFT EFFECT!

Uit de voor- en nametingen blijkt dat SPRINT effectiever is dan reguliere behandeling in het verminderen van agressief probleemgedrag. Op verminderen van regel overtredend probleemgedrag heeft SPRINT geen effect.
Leerlingen en ouders zijn positief over de training. Vooral het leren van vaardigheden, zoals ‘op een effectieve manier omgaan met boosheid’, ‘omgaan met conflicten’ en ‘oplossingen bedenken in lastige situaties’, wordt vaak genoemd als pluspunt van de training. 98% van de ouders en 100% van de kinderen geeft aan dat het gedrag van het kind is verbeterd. 83% van de kinderen geeft aan het leuker te vinden om wat met klasgenoten te doen en 77% van de kinderen geeft aan beter om te kunnen gaan met hun leerkracht.

Screenen met Hart & Ziel zinvol?
Om een kind te indiceren voor SPRINT moet deze op 2 van de 3 meetmomenten een verhoogde score hebben op de gedragsvragenlijst (ABSQ) in Hart & Ziel. Tussen de metingen zit minimaal 4 maanden. Het volgen van leerlingen op lange termijn blijkt van toegevoegde waarde boven een eenmalige screening. Van de kinderen die de eerste keer hoog scoren op de ABSQ scoort slechts de helft ook hoog bij de herhaalde meting. Bij veel kinderen blijkt het probleemgedrag dus tijdelijk te zijn. Zij hebben geen SPRINT-training nodig. Deze manier van screenen voorkomt dat deze kinderen onnodig meedoen met SPRINT.

Meer weten?
Wilt u meer weten over het onderzoek dat de Universiteit van Utrecht heeft uitgevoerd? Via deze link kunt u het hele onderzoeksrapport lezen.