Sociale Veiligheid – nieuws van de Inspectie

De Inspectie voor het Onderwijs heeft besloten dat scholen dit voorjaar niet verplicht zijn de sociale veiligheid te monitoren. Als de situatie zich zodanig ontwikkelt dat monitoring op school mogelijk is, en de school daartoe in de gelegenheid is, kan het wel zinvol zijn dit alsnog te doen. Wel is het van belang dat scholen er actief voor zorgen dat leerlingen zich veilig voelen, zowel bij de online lessen als straks weer op school.