Ondervindt een kind problemen in zijn sociaal-emotionele ontwikkeling? Dan is het belangrijk om hier niet alleen op school mee aan de slag te gaan. Ouders zijn niet weg te denken in een geslaagde aanpak om het kind weer in balans te krijgen. Waar leerkrachten de ontwikkeling van het kind op school zien, zien de ouders het gedrag van het kind in de thuissituatie. Door het gesprek aan te gaan met ouders komt er mogelijk belangrijke informatie over de sociaal-emotionele ontwikkeling van een kind naar boven. Samen met de ouders kan de school nagaan wat de onderliggende oorzaak van de problemen kan zijn, hoe lang dit al speelt en welke omgevingsfactoren van invloed zijn. Daaropvolgend kan samen met de ouders de ondersteuningsbehoeften van de leerling worden vastgesteld en worden gezocht naar een oplossing. Tips voor ouderbetrokkenheid staan op de website van stichting leerplanontwikkeling.

Daarnaast is door de Rijksuniversiteit Groningen een toolkit ontwikkeld om de ouderbetrokkenheid bij de school te versterken. Dit gebeurt op een positieve manier en met leuke werkvormen. Kijk op de website voor meer informatie.

VERDERE HULP VOOR OUDERS

Ouders kunnen voor informatie, advies, cursussen en trainingen ook terecht bij gespecialiseerde professionals. Zij geven pedagogische ondersteuning via het Centrum voor Jeugd en Gezin, wijkteam, jeugdhulp, jeugdgezondheidszorg, welzijnsinstellingen, de kinderopvang of het onderwijs. Om te vinden bij welke organisatie je in jouw buurt terecht kunt kijk je op de website van Centrum voor Jeugd en Gezin. Op zoek naar online opvoedinformatie? Klik dan verder naar Opvoeden.nl. Dit is een website met betrouwbare informatie over opvoeden, opgroeien en gezondheid.

OPVOEDINGSONDERSTEUNING IN AMSTERDAM

In Amsterdam kunnen ouders met al hun vragen over hun kind en het gezin terecht bij een Ouder- en Kindteam in de wijk. Kleine vragen of grote problemen: zij zijn er om mee te denken en oplossingen te zoeken. Voor het ondersteuningsaanbod zie de website van het OKT of bel 020 555 5961.