Hart & Ziel update

Het is weer tijd voor de voorjaarsmeting

Wat is het een uitdagend jaar! Er wordt een groot beroep gedaan op de flexibiliteit van jou, de leerlingen en de ouders. Wat voor effect heeft dit op het welbevinden van de leerlingen? Hoe gaat het bijvoorbeeld met die leerling die de structuur van school zo hard nodig heeft? Zijn er leerlingen waar het eerst goed mee ging, maar die nu wat extra aandacht kunnen gebruiken? Ga gauw aan de slag met de vragenlijsten van Hart & Ziel, zodat je hier meer zicht op krijgt.

Wat doet de ib’er? 

 1. Veel nieuwe leerlingen? Importeer dan eerst een nieuwe EDEX.
 2. Zorg dat alle leerkrachten een account hebben.
 3. Leerkracht weg? Zet het account op inactief.

Na de afname:

 1. Bespreek de resultaten met de leerkrachten.
 2. Maak een afspraak met de OKA (in Amsterdam) of de JGZ om de leerlingen met een zorgindicatie te bespreken.

Wat doet de leerkracht?

Neem bij vragen gerust contact met ons op.

 1. Vul voor alle leerlingen de SDQ in.
 2. Optioneel: Laat de leerlingen van groep 6, 7 en 8 de VSV invullen.
 3. Optioneel: Laat leerlingen van groep 7 en 8 de leerling SDQ invullen.
 4. Optioneel: vul aanvullende vragenlijsten in
 5. Bekijk de resultaten en maak een plan van aanpak. Wat heeft jouw klas nodig?
 6. Betrek hierbij eventueel de ib’er en/of je duo

Veel succes !

Onderwijsinspectie: meet de sociale veiligheid dit jaar wél!

Vorig schooljaar had de onderwijsinspectie begrip voor scholen die door de lockdown de sociale veiligheid niet konden monitoren. Scholen mochten toen zelf bepalen of het nuttig en haalbaar was om de sociale veiligheid te meten. 

De onderwijsinspectie benadrukt dat door de omstandigheden rondom het coronavirus aandacht voor veiligheid op school meer dan ooit nodig is. Dat onderstreept ook het belang van monitoring.  Omdat sommige scholen vorig jaar daarnaast geen meting hebben gedaan, is het dit schooljaar extra belangrijk dat scholen de sociale veiligheid wel monitoren.

De inspectie kijkt dit schooljaar dus wel naar de resultaten van de scholen. Ze zullen hierbij rekening houden met de omstandigheden van de huidige coronamaatregelen. Meer informatie? Kijk op de website van de onderwijsinspectie.

Neemt jouw school de VSV af? Dan vragen wij de directie eind mei een formulier te ondertekenen waarmee ze expliciet toestemming geven om de gegevens van Hart & Ziel door te geven aan de onderwijsinspectie. 

Bekijk het Hart & Ziel journaal: sociale veiligheid!

Wil je jouw leerlingen ook goed voorbereiden op het invullen van de VSV? Het Hart & Ziel journaal besteedt hier in een live uitzending aandacht aan! Aan bod komen onder ander het verschil tussen plagen en pesten, verschillende vormen van pesten en er zal een quiz zijn waarbij in de klas actief meegedacht moet worden.

Wanneer: maandag 19 april om 10.00
Kosten: gratis 
Waar: Zoom
Duur: 30 min

Meld je aan om de link te ontvangen.

Wil jij met jou klas meekijken? Stuur dan een mail naar hartenziel@ggd.amsterdam.nl met de naam van de school en met welke klas(sen) je meekijkt. Je ontvangt dan een mail met de link en meer informatie over het journaal.

Les Moeilijke woorden

Vanaf groep 6 kunnen leerlingen ook zelf vragenlijsten invullen over hoe het met ze gaat. Dit is een waardevolle toevoeging aan jouw observaties. Maar dan is het natuurlijk wel belangrijk dat de leerlingen de vragen goed begrijpen. Daar kun jij ze bij helpen!

Wij hebben een leuke lessuggestie:

Wijd een taalles aan de moeilijke woorden uit de vragenlijst. Je kunt bijvoorbeeld aan alle leerlingen een van de moeilijke woorden uit de vragenlijst toewijzen. Zij zoeken thuis op wat het is en leggen het tijdens de taalles uit aan hun klasgenoten.

Aan de slag met traumasensitief onderwijs

Kinderen met trauma vertonen vaak moeilijk te begrijpen gedrag. Door traumasensitief onderwijs te bieden wordt het klassenklimaat voor alle kinderen veiliger. Dit kan zorgen voor een effectievere leertijd en hogere leeropbrengsten van alle kinderen. Maar hoe bied je traumasensitief onderwijs?

Op 2 maart organiseerden wij samen met expertisecentrum Orion een interessante bijeenkomst hierover. De bijeenkomst gaf inzicht in wat trauma doet met je hersenen en vervolgens met je gedrag. Ook concrete lessuggesties voor een traumasensitieve klas kwamen aan bod.

Heb je de bijeenkomst gemist, maar wil ook jij meer weten over traumasensitief onderwijs? Lees dan het boek: Lesgeven aan getraumatiseerde kinderen of neem contact op met expertisecentrum Orion voor een training op jouw school: expertisecentrum@orion.nl.

Hart & Ziel goed beoordeeld

In december 2020 heeft er een evaluatieonderzoek plaatsgevonden onder jullie als gebruikers van Hart & Ziel. Dit onderzoek had als doel de mate van tevredenheid met Hart & Ziel te meten. 45 ib’ers en 141 leerkrachten hebben meegedaan aan het onderzoek. 

Uit het onderzoek blijkt dat mate van tevredenheid onder ib’ers en leerkrachten is toegenomen. Zo beoordeelden ib’ers Hart & Ziel met een 7,5 en leerkrachten Hart & Ziel met een 7,2. Twee jaren geleden beoordeelden jullie Hart & Ziel respectievelijk met een 7,1 en een 7,0. De (inhoudelijke) ondersteuning werden door ib’ers en leerkrachten het hoogst beoordeeld met respectievelijk een 8,4 en 7,4.

Van de Hart & Ziel onderdelen werd de SDQ groepsrapportage het beste beoordeeld door de met een 7,7. 96% Van de ib’ers en leerkrachten gaf aan gebruik te maken van deze groepsrapportage.  De beoordeling van de overige onderdelen zoals de SDQ en VSV, de aanvullende vragenlijsten, de aanpak in de klas varieerde tussen de 7,4 en 7,5. Alle onderdelen werden hoger beoordeeld dan 2 jaar geleden.

Tips: Ook gaven jullie ons tips hoe we Hart & Ziel kunnen verbeteren. Hier werd onder andere genoemd: 1) verbetering/vereenvoudiging van de vraagstellingen voor leerlingen. 2) online cursus voor nieuwe leerkrachten 3) directe handelingstips voor leerkrachten 4) ontwikkeling van een groepsontwikkelingsoverzicht: met resultaten over de jaren naast elkaar. We gaan ons best doen zoveel mogelijk van jullie wensen in Hart & Ziel in te bouwen.

Je krijgt deze nieuwsbrief, omdat je werkt met Hart & Ziel. Ben je niet meer werkzaam op een school die met Hart & Ziel werkt en wil je de nieuwsbrief daarom niet meer ontvangen? Laat het ons dan even weten! hartenziel@ggd.amsterdam.nl

Volg ons op LinkedIn!           www.hartenzielmonitor.nl           020 555 5495