Hart & Ziel Update najaar 2020

————————————————————————————————————————————————————————————-

Het is weer tijd voor de najaarsmeting!

Is de nieuwe EDEX in Hart & Ziel geïmporteerd? Hebben alle nieuwe leerkrachten een account? En zijn alle accounts van oud-medewerkers uitgezet? Dan kan de school aan de slag met de najaarsmeting. Deze meting is extra belangrijk omdat vanwege corona misschien niet voor alle leerlingen in het voorjaar een SDQ is ingevuld. Door zowel de SDQ-leerkracht en SDQ-kind vragenlijst af te nemen krijg je weer een goed beeld van het sociaal-emotioneel welbevinden van de leerlingen.

Wat moet er nu gebeuren?
Vul in ieder geval voor alle leerlingen in de klas een SDQ in. Laat leerlingen van groep 6, 7 en 8 zelf de VSV invullen. Leerlingen van groep 7 en 8 kunnen ook de SDQ-kind invullen. Analyseer na de meting de resultaten. Doe dit ook met je eventuele duo en ib.

Let op: Staat er achter een uitkomst van een leerling een zwart blokje met uitroepteken? Dan wil deze leerling met je in gesprek over de vragenlijst. Een goede aanleiding om tot een gesprek met het kind te komen.

Mocht je nog vragen hebben of problemen ondervinden, neem dan gerust contact met ons op via hartenziel@ggd.amsterdam.nl, 020 555 5495 of met je vaste contactpersoon.

————————————————————————————————————————————————————————————-

Benieuwd hoe ouders het sociaal emotioneel welbevinden van hun kind beoordelen?

Vraag ouders dan ook een SDQ in te vullen! De resultaten komen niet in Hart & Ziel te staan. Vraag de ouders om de resultaten naar jullie op te sturen, zodat deze tijdens een oudergesprek kunnen worden besproken. Wil je ouders de SDQ laten invullen? Stuur dan een mail naar hartenziel@ggd.amsterdam.nl voor de inlogcode.

Compleet beeld
Het meest complete beeld over je leerlingen krijg je door je eigen SDQ te bekijken naast die van de ouders en een andere leerkracht die de leerling goed kent. Bijvoorbeeld de SDQ van vorig schooljaar die door een andere leerkracht is ingevuld of door je duo-leerkracht.

————————————————————————————————————————————————————————————-

Geslaagd anti-pestcollege voor leerlingen groep 7 en 8

Op dinsdag 22 september organiseerde Hart & Ziel een online anti-pestcollege tijdens de Week Tegen Pesten. Kinderburgemeester Ilias opende het college met een prachtig voorwoord, waarna Kinderraadslid Ferre de pestkennis van de deelnemende klassen eens flink testte met een Kahoot!quiz. Vervolgens werd er overgeschakeld naar Groningen waar anti-pestprofessor René Veenstra klaar zat om college te geven en de ingezonden vragen van de leerlingen live te beantwoorden.

We kunnen terugkijken op een geslaagde ochtend! Wil je in de toekomst extra aandacht besteden aan welbevinden en sociale veiligheid in de klas? Houd Hart & Ziel dan in de gaten voor meer activiteiten voor Amsterdamse leerlingen.

————————————————————————————————————————————————————————————-

Gebruik de VSV Powerpoint!

Het is erg belangrijk om leerlingen goed voor te bereiden op het invullen van de Vragenlijst Sociale Veiligheid (VSV). Leerlingen blijken de vragenlijst anders niet altijd goed in te vullen. Zo weten ze soms niet het verschil tussen plagen en pesten of realiseren ze zich niet dat bijvoorbeeld buitensluiten ook onder pesten valt.

In ons leerlingvolgsysteem vind je de VSV powerpoint. Aan de hand van deze presentatie kun je als leerkracht de kinderen voorbereiden op de VSV. Zo krijg je het best mogelijke beeld van de sociale veiligheid van jouw leerlingen!

————————————————————————————————————————————————————————————-

Adviesgesprekken en leerkrachttrainingen

De vragenlijsten van Hart & Ziel zijn allemaal ingevuld. Hoe nu verder? Hoe lees je bijvoorbeeld de resultaten en hoe interpreteer je deze? Welke extra vragenlijsten kun je gebruiken? Welke interventies zijn er allemaal en hoe maak je een plan van aanpak? Wij helpen je graag verder tijdens een adviesgesprek voor ib’ers of een op maat gemaakte training voor leerkrachten.

Online leerkrachttraining
Zijn er een aantal nieuwe leerkrachten gestart dit jaar? Op woensdag 4 november vindt er een stadsbrede online training plaats voor startende leerkrachten of leerkrachten die wel een opfrisser kunnen gebruiken.

Interesse in een adviesgesprek, een op maat gemaakte training of leerkrachten aanmelden voor de online training? Stuur dan een mailtje naar hartenziel@ggd.amsterdam.nl

NB: In verband met corona vinden de trainingen en gesprekken zoveel mogelijk online plaats. De ervaring leert dat dit goed werkt. Wanneer de regels het toelaten, komen wij weer op scholen langs.

————————————————————————————————————————————————————————————-

Plekken vrij voor Leer te Durven online!

De training Leer te Durven! kan nu ook gratis online gevolgd worden! Kinderen (8-13 jaar) kunnen vanuit hun eigen huis meedoen. Zij worden begeleid door een personal coach. Het doel is om angstige kinderen zo vroeg mogelijk te leren minder bang te zijn.

De Leer te Durven! training die op school plaatsvindt is al effectief bevonden. De Open Universiteit gaat nu onderzoeken of de online variant ook effectief is.

Voor dit onderzoek zoekt de Open Universiteit kinderen van 8-13 jaar die zich vaak bang voelen. Heb je leerlingen in de groep die deze training kunnen gebruiken? Bijvoorbeeld omdat ze hoog score op de schaal “emotie” van de SDQ. Kijk dan voor meer informatie op de website of mail naar leertedurven@ou.nl.

————————————————————————————————————————————————————————————-

Aanpassingen afkappunten SDQ

Op basis van een herberekening van de normen zijn de afkappunten van de SDQ leerkrachtversie licht aangepast. Het afkappunt van de SDQ totaalscore blijft ongewijzigd. Alleen op de subschalen hebben kleine wijzigingen plaatsgevonden. Voor de SDQ kindversie gebruiken we vanaf dit jaar de Nederlandse normen van Goedhart (2003). Dit laatste betekent dat de leerlingen op basis van hun score op de SDQ eerder in beeld komen. Wil je meer weten over de afkappunten van de SDQ? Dan verwijzen we je naar bijlage 7 van onze herziene gebruikershandleiding. De gebruikershandleiding vind je links in het menu als je bent ingelogd in Hart & Ziel.

————————————————————————————————————————————————————————————-