Gezonde school: extra Ondersteuningsaanbod voor thema Welbevinden: schrijf je in voor 18 april!

Wil je werken aan het thema Relaties en seksualiteit of Welbevinden? Goed nieuws: door een financiële impuls van het ministerie van VWS kan Gezonde School extra scholen ondersteunen die met één van deze thema’s aan de slag wil gaan.  Schrijf je daarom uiterlijk 18 april 2019 in voor het Ondersteuningsaanbod Gezonde School.


Waarom is het belangrijk dat een school aandacht heeft voor het thema Relaties en seksualiteit? Het antwoord hoor je in dit nieuwe filmpje! Wil je meer weten over de inhoud van de genoemde thema’s, kijk dan op de website. Scholen met kwetsbare leerlingen of studenten en scholen die nog niet eerder gebruik hebben gemaakt van het Ondersteuningsaanbod, maken meer kans op toekenning.