De scholen gaan weer open, wat nu?

De scholen gaan weer open en daar komt een hoop bij kijken. Hoe werken we aan groepsvorming met halve klassen? En hoe monitoren we het welbevinden en de sociale veiligheid van de leerlingen in deze tijd? Met een (extra) Hart & Ziel nieuwsbrief helpen wij jullie op weg bij het beantwoorden van een aantal vraagstukken:

  1. Laten we onze leerlingen de Vragenlijst Sociale veiligheid (VSV) nu juist wel of niet invullen?
  2. Hoe houden we in deze tijd zicht op het welbevinden van onze leerlingen?
  3. Hoe bevorderen we het welbevinden van onze leerlingen en onszelf?
  4. Waar kan ik nog meer nuttige informatie vinden?

Klik hier voor een antwoord op deze vragen.

Wil je (alvast) een online adviesgesprek inplannen of heb je nog vragen? Neem dan even contact met ons op via hartenziel@ggd.amsterdam.nl of 020 555 5495.

Veel succes!