Gemist? Nogmaals gratis stoomcursus voor omgaan met druk en ongeconcentreerd gedrag

PAINT-T: onderzoek naar werkzame elementen in leerkrachtprogramma’s voor druk een ongeconcentreerd gedrag

Waarom deze stoomcursus en onderzoek?
Sinds de invoering van het passend onderwijs hebben leerkrachten steeds vaker te maken met diverse leerlingen in één klas, waaronder leerlingen met druk gedrag of ongeconcentreerd gedrag. Er is vanuit het onderwijs behoefte aan technieken die gemakkelijk in te zetten zijn en aansluiten bij de individuele behoeften van een leerling. Uit eerder onderzoek is gebleken dat gedragstherapeutische interventies effectief zijn, maar het is nog niet bekend welke elementen effectief zijn. Daarnaast is onbekend of bepaalde elementen beter werken voor kinderen die bepaalde problemen ervaren in de klas. Om bestaande interventies te kunnen optimaliseren en beter aan te laten sluiten op individuele onderwijs- en ondersteuningsbehoeften, wordt er in dit onderzoek onderzocht welke elementen uit gedragstherapeutische interventies werkzaam zijn en voor wie welke elementen het beste werken.

Voor wie?
Leerkrachten van leerlingen uit groep 3 tot en met 8 (regulier basisonderwijs) met opvallend druk en/of ongeconcentreerd gedrag, eventueel met een diagnose ADHD. De kinderen mogen geen medicatie gebruiken gericht op de ADHD-symptomen of een diagnose autisme spectrum stoornis of normoverschrijdende gedragsstoornis hebben.

Interventie
Een deel van de leerkrachten krijgt direct een individuele stoomcursus, waarbij een gedragsanalyse van de leerling wordt gemaakt, enkele gedragsmatige technieken worden aangeleerd en een interventieplan wordt opgesteld. Een ander deel van de leerkrachten wacht vijf weken en krijgt daarna een alternatieve, inhoudelijk vergelijkbare, interventie aangeboden.

Onderzoeksteam
Het onderzoek wordt uitgevoerd door wetenschappers van de Vrije Universiteit Amsterdam en Accare Kinder- en Jeugdpsychiatrie en is onderdeel van het consortium ADHD en Druk Gedrag.

Kosten
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

Wilt u deelnemen aan deze gratis training neem dan contact op met Anouck Staff (T  020-5985422 E  a.i.staff@vu.nl) of meld u aan via deze website.